Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do przedszkola i zerówki na rok szkolny 2020/21

Czcionka:

Szanowni Państwo.

Zakończył się pierwszy etap naboru przedszkola i zerówki.

W dniu dzisiejszym system wygenerował listę kandydatów zakwalifikowanych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wilekich.

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola zostali przyjęci.

Prosimy rodziców o dostarczenie do 8 kwietnia 2020r. do godziny 12.00 pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do przedszkola - załącznik do pobrania w 

Potwierdzenie proszę przesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres szkoły: kapielesp@wp.pl, a oryginał prosimy dostarczyć po ustaniu obostrzeń.


Zmiany w terminach naboru na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zmianie ulegaja terminy naboru

do I klasy, zerówki i przedszkola.

13 marca 2020r. o godzinie 16.00 zakończył się termin przyjmowania wniosków kandydatów

do przedszkola i zerówki.

 

Nowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do zerowki i przedszkola.

Zmianie ulegają wszystkie kolejne terminy rekrutacji do zerówki i przedszkola.

Zgodnie z nowym harmonogramem:

3 kwietnia 2020r. do godziny 12.00 opublikowane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w psotępowaniu rekrutacyjnym.

Od 3 kwietnia 2020r. od godziny 12.00 do 8 kwietnia 2020r. do godziny 12.00 rodzice powinni dostarczyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia kandydata do zerówki lub przedszkola 

15 kwietnia 2020r. do godziny 14.00 nastąpi publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Aktualny harmonogram rekrutacji do zerówki i przedszkola w 

 


Szanowni Rodzice.

Zakończył się etap zgłaszania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Posiadamy jeszcze:

10 wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym "Maluchy" (dzieci trzyletnie i czteroletnie)

oraz

5 wolnych miejsc w oddziale "Zerówka" (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie).

 

Uprzejmie informujemy, że od poniedziałku, 09 marca 2020r. od godziny 8.00   rozpoczyna się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego dla nowych kandydatów do przedszkola i zerówki.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub zerówki w naszej placówce na rok szkolny 2020/2021 naboru dokonuje się elektronicznie pod poniższym adresem:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

 

 

Po otwarciu systemu należy wypełnić formularz wniosku ze swoją listą wyborów, wydrukować, podpisać i dostarczyć go wraz z załącznikami do szkoły lub przedszkola „pierwszego wyboru”.

Przy wypełnianiu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowane hasło, dzięki któremu, w powiązaniu z nr PESEL dziecka będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu mogą pobrać wniosek w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu lub szkole podstawowej „pierwszego wyboru”.

Informacje zawarte we wniosku wprowadzi do systemu informatycznego upoważniony pracownik przedszkola lub szkoły podstawowej.

 

Druki można też pobrać poniżej:

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola

W przypadku zaznaczenia we wniosku odpowiedzi "TAK" przy "Kryteriach organu prowadzącego", należy do wniosku dołączyć odpowiednie załączniki:

2) "Rodzic samotnie wychowujący dziecko (...)" - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

3) "Oświadczenie rodziców (...)" -​ oświadczenie rodziców pracujących

4) "Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim (...)" - oświadczenie o objęciu rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej i/lub nadzorem kuratorskim

 

Wypełnione i podpisane druki należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 09 marca 2020r. (od godziny 8.00) do 13 marca 2020r. (do godziny 16.00).

 


Szanowni Państwo.

Zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2020/2021,

rozpoczyna się nabór do przedszkola, zerówki i do I klasy szkoły podstawowej według harmonogramu stanowiącego załączniki do zarządzenia.

harmonogram naboru  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

harmonogram naboru do klasy I

 

 

Nabór do przedszkola i zerówki

W dniach od 02.03.2020r. (godz. 7:00) do 06.03.2020r (godz. 12:00) można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie kandydatów kontynuujących odbywa się bezpośrednio w przedszkolu (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu), w terminie od 2 marca (od godz. 7:00) do 6 marca (do godz. 12:00).

Druk do pobrania:

Druk dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny