Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Terminy i czas trwania

Czcionka:

Egzamin ósmoklasisty w roku 2019 obejmuje następujące przedmioty:

  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

           czas trwania egzaminu: 120 minut (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce - 180 minut),

  • matematykę – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00,

           czas trwania egzaminu: 100 minut (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce - 150 minut),

  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00.

           czas trwania egzaminu: 90 minut (uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce - 135 minut).

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czas przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

Terminy dodatkowe egzaminów:

  • język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
  • matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
  • język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny