Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do I klasy na rok szkolny 2019/20

Czcionka:

Szanowni Państwo.

Od wtorku 16 kwietnia 2019r. (od godziny 9.00) do piątku 19 kwietnia 2019r. (do godziny 12.00) rozpoczyna się nabór uzupełniający dla kandydatów do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Nabór odbywa się poza systemem elektronicznego naboru, bezpośrednio w placówce szkolnej.

Druki (do pobrania poniżej):

Zgłoszenie do szkoły obwodowej 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2019r. (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej)

prosimy składać w sekretriacie szkoły.


Szanowni Państwo.

Zakończył się pierwszy etap naboru do klasy 1.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy.

Prosimy rodziców o dostarczenie do dnia 21.03.2019r. do godziny 14.00 do kancelarii szkoły potwierdzenia woli przyjęcia.

Druk potwierdzenia woli przyjęcia.


 

Szanowni Państwo.

Zakończył się pierwszy etap składania wniosków do szkoły podstawowej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w postępowaniu rekrytacyjnym nastąpi w dniu 19 marca 2019r. do godziny 12.00.


Szanowni Państwo.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Nr 19/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. rozpoczyna się nabór do przedszkola, zerówki i do I klasy szkoły podstawowej według harmonogramu stanowiącego załączniki do zarządzenia.


Nabór do I klasy szkoły podstawowej

W dniach od 04.03.2019r. (godz. 8.00) do 07.03.2019r. (godz. 15:00) można będzie składać zgłoszenia do szkoły obwodowej przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 oraz . (nabór odbywa się poza systemem elektronicznego naboru) bezpośrednio w placówce szkolnej.

Druki do pobrania:

Zgłoszenie do szkoły obwodowej 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej od 1 września 2019r. (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej)

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I do Szkoły Podstawowej (należy dostarczyć do szkoły w dniach od 19.03.2019r. do 21.03.2019r. po podaniu przez komisję rekrutacyjną w dniu 19.03.2019r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacyjnym).

 

Szczegółowy zasady postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I Szkół Podstawowych został określony Regulaminie rekrutacji

W razie pytań lub wątpliwości wybrani pracownicy szkoły udzielą wyjaśnień i pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny