Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dla ósmoklasistów

Czcionka:

W tej zakładce będą umieszczane informacje ważne dla ósmoklasistów:

związane ze sprawdzianami próbnymi, ósmoklasisty OKE, naborem do szkoły średniej i inne...

 


Procedury bezpieczeństwa i wytyczne obowiązujące na terenie ZSP w Kąpielach Wielkich

dotyczące sprawdzianu ósmoklasisty

odbywającego się w dniach 16-19 czerwca 2020r.

Procedury bezpieczeństwa ZSP w Kąpielach Wielkich dostępne są w 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. dostępne są w 

Egzamin ósmoklasisty, oświadczenie i zgoda rodziców - do pobrania (MS Word)

 


Egzamin ósmoklasisty - wiadomości ogólne

W oparciu o dane ze strony OKE dostępnej pod linkiem:

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

oraz

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem:

Data........................................ godzina......................... przedmiot............ czas trwania

16.06.2020r............................. godz. 9.00...................... j. polski................ do 120 minut

17.06.2020r............................. godz. 9.00...................... matematyka......... do 100 minut

18.06.2020r............................. godz. 9.00...................... j. angielski............ do 90 minut

Przybory, które możecie wnieść na egzamin dostępne są pod linkiem:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie OKE:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne pod linkiem:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_Czesc%20ogolna.pdf


Drogie uczennice i drodzy uczniowie

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informację o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

W związku z tym nie będą wystawiane oceny cząstkowe na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z informacją dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (http://www.oke.krakow.pl/inf/) w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

W tym dniu lekcje dla klasy 8 się nie odbędą. Uczniowie klasy VIII o godzinie 9.00 pobierają materiały przygotowane przez komisję ze strony www.cke.gov.pl lub ze strony OKE (http://www.oke.krakow.pl/inf/) i rozwiązują zadania przygotowane przez CKE.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie.

Dyrektor CKE proponuje: „aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.”

Formę zapisania przez uczniów swoich rozwiązań oraz sposób ich przesłania ustalą nauczyciele poszczególnych przedmiotów i powiadomią uczniów i ich rodziców w najbliższym czasie (prawdopodobnie jeszcze dzisiaj) poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Po sprawdzeniu i ocenieniu prac przez nauczycieli, zostanie uczniom przekazana informacja zwrotna w formie ustalonej przez nauczycieli.

Do pobrania

Próbny egzamin ósmoklasisty w 10 krokach - OKE

Powodzenia ;-)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny