Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do przedszkola

Czcionka:

Szanowni Państwo.

Od wtorku 23 kwietnia 2019r. (od godziny 12.00) do piątku 26 kwietnia 2019r. (do godziny 12.00) rozpoczyna się nabór uzupełniający dla kandydatów do przedszkola i zerówki pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom/default.aspx

Po pierwszym etapie rekrutacji dysponujemy  10 miejscami w przedszkolu i  jednym miejscem w zerówce.

Pragniemy przypomnieć, że w tym roku, tak jak w pierwszym etapie rekrutacji, w przypadku jednakowej ilości punktów o przyjęciu do przedszkola decydować będzie data i godzina zgłoszenia dziecka w systemie.

W podanym okresie należy też dostarczyć wnioski w formie papierowej (można je wydrukować po zakończeniu rekrutacji elektronicznej) do przedszkola lub zerówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym celem potwierdzenia zgłoszenia w sytsemie.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Druki do pobrania:

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola

W przypadku zaznaczenia we wniosku odpowiedzi "TAK" przy "Kryteriach organu prowadzącego", należy do wniosku dołączyć odpowiednie załączniki:

2) "Rodzic samotnie wychowujący dziecko (...)" - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

3) "Oświadczenie rodziców (...)" -​ oświadczenie rodziców pracujących

4) "Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim (...)" - oświadczenie o objęciu rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej i/lub nadzorem kuratorskim

Wypełnione i podpisane druki należy składać w sekretariacie szkoły w terminie 23 kwietnia 2019r. (od godziny 12.00) do 26 kwietnia 2019r. (do godziny 12).


Szanowni Państwo.

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkola i oddziału "0" Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich na rok szkolny 2019/20.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej placówki w wyniku rekrutacji.

Pełna lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz przyjętych z pierwszego naboru do wglądu w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu I etapu naboru dysponujemy jeszcze 11 wolnymi miejscami: 10 miejsc w przedszkolu i 1 miejsce w oddziale "0".

W związku z powyższym, osoby które chciałyby jeszcze zapisać dzieci do naszego przedszkola lub oddziału "0" zapraszamy do naboru uzupełniającego, który będzie trwał od 23.04.2019r. od godziny 12.00 do 26.04.2019r. od godziny 12.00


Szanowni Państwo.

W dniu dzisiejszym system wygenerował listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 28.03.2019r. do godz. 12:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Druk potwierdzenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia.


Szanowni Państwo.

Zakończył się etap zgłaszania deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Posiadamy jeszcze 20 wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym "Maluchy" (dzieci trzyletnie i czteroletnie) oraz 6 wolnych miejsc w oddziale "Zerówka" (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie).

Od poniedziałku 11 marca 2019r. (od godziny 8.00) do 15 marca 2019r. (do godziny 16) rozpoczyna się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego dla nowych kandydatów do przedszkola i zerówki pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom/default.aspx

Pragniemy zwrócić uwagę, że w tym roku w przypadku jednakowej ilości punktów o przyjęciu do przedszkola decydować będzie data i godzina zgłoszenia dziecka w systemie.

W podanym okresie należy też dostarczyć wnioski w formie papierowej (można je wydrukować po zakończeniu rekrutacji elektronicznej) do przedszkola lub zerówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym celem potwierdzenia zgłoszenia w sytsemie.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Druki do pobrania:

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola

W przypadku zaznaczenia we wniosku odpowiedzi "TAK" przy "Kryteriach organu prowadzącego", należy do wniosku dołączyć odpowiednie załączniki:

2) "Rodzic samotnie wychowujący dziecko (...)" - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

3) "Oświadczenie rodziców (...)" -​ oświadczenie rodziców pracujących

4) "Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim (...)" - oświadczenie o objęciu rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej i/lub nadzorem kuratorskim

Wypełnione i podpisane druki należy składać w sekretariacie szkoły w terminie 11 marca 2019r. (od godziny 8.00) do 15 marca 2019r. (do godziny 16).


Szanowni Państwo.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Nr 19/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. rozpoczyna się nabór do przedszkola, zerówki i do I klasy szkoły podstawowej według harmonogramu stanowiącego załączniki do zarządzenia.


Nabór do przedszkola i zerówki

W dniach od 04.03.2019r. (godz. 7:00) do 08.03.2019r (godz. 12:00) można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie kandydatów kontynuujących odbywa się bezpośrednio w przedszkolu (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu), w terminie od 4 marca (od godz. 7:00) do 8 marca (do godz. 12:00).

Druk do pobrania:

Druk dla dzieci kontynuujących przedszkole 

Potwierdzenie woli (należy dostarczyć do szkoły w dniach od 25.03.2019r. do 28.03.2019r. po podaniu przez komisję rekrutacyjną w dniu 22.03.2019r. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

 

Szczegółowy zasady postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas I Szkół Podstawowych został określony Regulaminie rekrutacji 

W tym roku rejestrację do przedszkola i zerówki należy przeprowadzić elektronicznie (w przypadku takiej samej ilości punktów, o kolejności przyjęcia dziecka decyduje czas rejestracji w serwisie) pod adresem

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

od dnia 11 marca 2019r. od godziny 8:00 do 15.03.2019r do godziny 16:00, a do szkoły dostarczyć formę papierową celem weryfikacji i zatwierdzenia w serwisie.

W razie pytań lub wątpliwości wybrani pracownicy szkoły udzielą wyjaśnień i pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny