Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

30.03 - 01.04 2020r. Próbny sprawdzian OKE

Czcionka:

Drogie uczennice i drodzy uczniowie

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informację o próbnym egzaminie ósmoklasisty. Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

W związku z tym nie będą wystawiane oceny cząstkowe na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Zgodnie z informacją dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.ploraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych (http://www.oke.krakow.pl/inf/w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

W tym dniu lekcje dla klasy 8 się nie odbędą. Uczniowie klasy VIII o godzinie 9.00 pobierają materiały przygotowane przez komisję ze strony www.cke.gov.pl lub ze strony OKE (http://www.oke.krakow.pl/inf/i rozwiązują zadania przygotowane przez CKE.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie.

Dyrektor CKE proponuje: „aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania. Egzamin ten jest organizowany przede wszystkim dla uczniów – odpowiedzialność za samodzielność pracy leży po ich stronie.”

Formę zapisania przez uczniów swoich rozwiązań oraz sposób ich przesłania ustalą nauczyciele poszczególnych przedmiotów i powiadomią uczniów i ich rodziców w najbliższym czasie (prawdopodobnie jeszcze dzisiaj) poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Po sprawdzeniu i ocenieniu prac przez nauczycieli, zostanie uczniom przekazana informacja zwrotna w formie ustalonej przez nauczycieli.

Do pobrania

Próbny egzamin ósmoklasisty w 10 krokach - OKE

Powodzenia ;-)

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny