Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do I klasy

Czcionka:

Lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich im. M. Konopnickiej

Prosimy o dostarczenie w terminie do 23.03.2017r. (czwartek) do godziny 14.00  wypełnionego "Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym" (druk do pobrania)  do sekretariatu szkoły.


Szanowni Państwo

W piątek 10.03.2017r. zakończył się etap rejestracji wniosków zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej (obwodowej).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 20.03.2017r. o godz. 12.00 (poniedziałek).

Postępowanie uzupełniające o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej rozpocznie się 20.04.2017r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 24.04.20177r. do godz. 12.00


W dniach od 07.03.2017r. (godz. 8.00) do 10.03.2017r. (godz. 15:00) można będzie składać zgłoszenia do szkoły obwodowej przyjęcia dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Druki do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie

Oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2017 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej)

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. 

Szczegółowy harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli,oddziałów przedszkolnych oraz do klas I Szkół Podstawowych został określony Zarządzeniu Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 2 marca 2017 r.

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Szkół Podstawowych

Rejestrację oprócz formy tradycyjnej (papierowej) można równolegle przeprowadzić elektronicznie pod adresem https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom/

W razie pytań lub wątpliwości wybrani pracownicy szkoły udzielą wyjaśnień i pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Regulamin rekrutacji

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny