Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wgląd i weryfikacja punktów

Czcionka:

WGLĄD I WERYFIKACJA SUMY PUNKTÓW

1. Prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej mają uczeń lub jego rodzice, wyklucza się z wglądów pełnomocników.

2. Miejsce i czas wglądu wskazuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3. Wgląd jest możliwy do 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o szczegółowych wynikach egzaminu.

4. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Formularz wnisoku o wgląd dostępny on-line na stronie OKE:

https://www.oke.krakow.pl/wniosek_o_wglad/

5. We wniosku należy wskazać:

a.  imię i nazwisko zdającego,

b.  PESEL zdającego,

c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres mejlowy oraz numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu,

d. zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd dotyczy.

6. Termin wglądu (dzień oraz godzinę) wyznacza się w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd, i informuje o nim wnioskodawcę.

7. Pracy egzaminacyjnej nie można kopiować, możliwe jest wykonywanie zdjęć pracy egzaminacyjnej (w całości lub w części).

8. Podczas wglądu jest dozwolone korzystanie z aparatu fotograficznego, który jest integralną częścią urządzenia telekomunikacyjnego.

9. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.

10. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

11. Dyrektor OKE informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

12. Jeżeli w wyniku weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor OKE ustala nowe wyniki egzaminu oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny