Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do przedszkola / I klasy

Czcionka:

Zakończył się I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Kąpielach Wielkich (ZS-P w Kąpielach Wielkich) w kolejności alfabetycznej do wglądu tutaj. - oddział "maluchy" (przedszkole) i zerówka.

Lista osób kontynuujących 


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziału "0" Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich.

Prosimy o dostarczenie w terminie do 29.03.2017r. (środa) do godziny 12.00  wypełnionego "Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym" (druk do pobrania) do sekretariatu szkoły.

UWAGA !!!

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

 


Lista dzieci przyjętych do I klasy Szkoły Podstawowej w Kąpielach Wielkich im. M. Konopnickiej

Prosimy o dostarczenie w terminie do 23.03.2017r. (czwartek) do godziny 14.00  wypełnionego "Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym" (druk do pobrania)  do sekretariatu szkoły.


Od 13.03.2017r. (poniedziałek) rusza druga tura naboru do przedszkola.

W dniach od 13.03.2017r. (godz. 8:00) do 17.03.2017r (godz. 16:00) można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018. (do pobrania)

W przypadku zaznaczenia w deklaracji odpowiedzi "TAK" przy następujących "Kryteriach organu prowadzącego", należy do wniosku dołączyć następujące załączniki:

1) "Rodzic samotnie wychowujący dziecko pozostający w zatrudnieniu (...)" - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

2) "Oboje rodzice dziecka pozostają w zatrudnieniu (...)"​ lub "Jeden rodzic dziecka pozostaje w zatrudnieniu (...)" -​ oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia

3) "Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim (...)" - oświadczenie rodziców o objęcie rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej i/lub nadzorem kuratorskim

Wypełnione i podpisane druki należy składać w sekretariacie szkoły.

Równolegle można zarejestrować dziecko przez stronę internetową

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom/

i stosowne wnioski po rejestracji wydrukować i dostarczyć do szkoły celem dopełnienia weryfikacji.


Szanowni Państwo

W piątek 10.03.2017r. zakończył się etap rejestracji wniosków zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej (obwodowej).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym nastąpi 20.03.2017r. o godz. 12.00 (poniedziałek).

Postępowanie uzupełniające o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej rozpocznie się 20.04.2017r. od godz. 9.00 i trwać będzie do 24.04.20177r. do godz. 12.00


W dniach od 06.03.2017r. (godz. 7:00) do 10.03.2017r (godz. 12:00) można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018. (do pobrania)

Zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie kandydatów kontynuujących odbywa się bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu), w terminie od 6 do 10 marca (do godz. 12:00).

W dniach od 07.03.2017r. (godz. 8.00) do 10.03.2017r. (godz. 15:00) można będzie składać zgłoszenia do szkoły obwodowej przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Druki do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJ

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych w obwodzie

Oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2017 (dotyczy dzieci uprawnionych do uczęszczania do szkoły podstawowej)

 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/331/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 23 lutego 2017 r. 

Szczegółowy harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli,oddziałów przedszkolnych oraz do klas I Szkół Podstawowych został określony Zarządzeniu Nr 45/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 2 marca 2017 r.

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Szkół Podstawowych

Rejestrację oprócz formy tradycyjnej (papierowej) można równolegle przeprowadzić elektronicznie.

W razie pytań lub wątpliwości wybrani pracownicy szkoły udzielą wyjaśnień i pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Regulamin rekrutacji

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny