Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór do przedszkola/oddziałów przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Czcionka:

Szanowni Państwo.

Zakończył się pierwszy etap naboru do przedszkola i oddziału "0" Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do naszej placówki.

Pełna lista dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne oraz przyjętych z pierwszego naboru do wglądu w sekretariacie szkoły.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu I etapu naboru dysponujemy jeszcze 10 wolnymi miejscami: 8 miejsc w przedszkolu i 2 miejsca w oddziale "0".

W związku z powyższym, osoby które chciałyby jeszcze zapisać dzieci do naszego przedszkola lub oddziału "0" zapraszamy do naboru uzupełniającego, który rozpocznie się 23.04.2018r. od godziny 12.00.


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziału "0" Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich.

Prosimy o dostarczenie w terminie do 29.03.2017r. (czwartek) do godziny 12.00  wypełnionego "Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym" (druk do pobrania) do sekretariatu szkoły.

UWAGA !!!

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.


Od 12.03.2018r. (poniedziałek) rusza nabór do przedszkola i zerówki.

W dniach od 12.03.2018r. (godz. 8:00) do 16.03.2018r (godz. 16:00) można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola i zerówki na rok szkolny 2018/2019.

Druki do pobrania:

1) Wniosek o przyjęcie do przedszkola

W przypadku zaznaczenia we wniosku odpowiedzi "TAK" przy następujących "Kryteriach organu prowadzącego", należy do wniosku dołączyć następujące załączniki:

2) "Rodzic samotnie wychowujący dziecko (...)" - oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko

3) "Oświadczenie rodziców (...)" -​ oświadczenie rodziców pracujących

4) "Dziecko z rodziny objętej opieką ośrodka pomocy społecznej, nadzorem kuratorskim (...)" - oświadczenie o objęciu rodziny opieką ośrodka pomocy społecznej i/lub nadzorem kuratorskim

Wypełnione i podpisane druki należy składać w sekretariacie szkoły.

Równolegle można zarejestrować dziecko przez stronę internetową

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom/

i stosowne wnioski po rejestracji wydrukować i dostarczyć do szkoły celem dopełnienia weryfikacji.


W dniach od 05.03.2018r. (godz. 7:00) do 09.03.2018r (godz. 12:00) można składać deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Zgodnie z harmonogramem, zgłaszanie kandydatów kontynuujących odbywa się bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu), w terminie od 5 do 9 marca (do godz. 12:00).

Druk do pobrania:

Druk dla dzieci kontynuujących przedszkole 

Szczegółowy harmonogram terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych został określony Regulaminie rekrutacji

Rejestrację do przedszkola i zerówki (dla nowych kandydatów od 12 marca 2018r. od godziny 8.00) oprócz formy tradycyjnej (papierowej) można równolegle przeprowadzić elektronicznie pod adresem:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

W razie pytań lub wątpliwości wybrani pracownicy szkoły udzielą wyjaśnień i pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów.

Regulamin rekrutacji

Więcej informacji na temat przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szk. 2018/2019 można uzyskać na stronie:

http://www.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2018/03/Nabor

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny