Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Małopolskie Talenty

Czcionka:

Szanowni Państwo, Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie.

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia testu kompetencji w ramach projektu Małopolskie Talenty

Test kompetencji w ramach projektu Małopolskie Talenty, odbędzie się 15 czerwca 2020 r., w poniedziałek, o godz. 12.00

W związku z powyższym, prosimy o przybycie do szkoły od godziny 11.30.

Na egzamin, prosze przynieść ze sobą wypełnione oświadczenie i zgodę rodziców, które możecie pobrać:

oświadczenie i zgoda rodzciców - Małopolskie Talenty - link

Procedury bezpieczeństwa i wytyczne opracowane przez dyrektora ZSP w Kąpielach Wielkich do pobrania poniżej:

Wytyczne dotyczące przeprowadzenia testu kompetencji w ramach projektu Małopolskie Talenty - link

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ZSP w Kąpielach Wielkich - link


Szanowni Państwo, Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie.

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się 15.06.2020r . o godz. 12:00

Uprzejmie informujemy, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną, przeprowadzenie testu odbędzie się zgodnie z wytycznymi GIS oraz procedurami obowiązującymi w ZSP w Kąpielach Wielkich.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KĄPIELACH WIELKICH - link


Dzień dobry Państwu.
Z przyjemnością Informujemy, iż 15 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do udziału w III edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) 
dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2019/2020) na II etapie .

Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronie http://www.malopolskietalenty.pl w zakładce Wydarzenia.
Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy udostępniony poniżej. Uprzejmie informujemy naszych uczniów o możliwości wzięcia udziału w tak ciekawym wydarzeniu. 

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

 

Wśród kryteriów uwzględnionych w kwalifikacji jest wymieniona kolejność zgłoszenia.
 

Ostateczny termin to 08.05.2020 r. jednak  ilość miejsc jest ograniczona!
 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji papierowej na adres: 

Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Druki do pobrania w pdf:

Informacja o Letniej Szkole Młodych Talentów

Formularz zgłoszeniowy do Letniej Szkoły Młodych Talentów

Przy podejmowaniu decyzji warto zwrócić uwagę, że wg zasad regulaminu, na podstawie złożonych formularzy zostanie przeprowadzona kwalifikacja, według kryteriów określonych w Regulaminie wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty. Kwalifikację przeprowadza MCDN.

Pod uwagę będą brane następujące kryteria :

1. Największa frekwencja na zajęciach CWUZ.
2. Aktywność podczas zajęć w CWUZ.
3. Sukcesy w olimpiadach przedmiotowych o zakresie adekwatnym do zakresu zajęć przedmiotowych w ramach LSMT, w dwóch latach szkolnych poprzedzających LSMT: laureaci i finaliści, uczestnicy etapu okręgowego,
sukcesy w konkursach przedmiotowych o zakresie adekwatnym do zakresu zajęć przedmiotowych w ramach LSMT, w dwóch latach szkolnych poprzedzających LSMT: laureaci konkursów przedmiotowych na etapie wojewódzkim.
4. Rekomendacja macierzystej szkoły, potwierdzająca osiągnięcia/predyspozycje uczniów.

 


Szanowni Państwo,

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się 17.06.2019 r o godz. 9:00


MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat. Na uczniów czekają m.in:

  • Profesjonalna diagnoza uzdolnień
  • Zajęcia realizowane w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych
  • Letnia Szkoła Młodych Talentów
  • Forum Młodych Talentów
  • Konkursy edukacyjne

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie ze szkół włączonych do regionalnych Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. Więcej informacji na ten temat w zakładce FAQ.

Szczegóły na stronie:

http://malopolskietalenty.pl/#o_projekcie

Załączniki:

1. Regulamin wsparcia uczniów w ramach projektu Małopolskie Talenty.

2. Regulamin rekrutacyjny.

3. Zał nr 1 Instrukcja organizacji i przeprowadzenia testów uzdolnień.

4. Zał nr 2 mono Deklaracja uczestnictwa MCDN.

5. Zał. nr 3 Zakres danych osobowych.

6. Załącznik nr 1 - formularz rekrutacyjny.

7. Załącznik nr 2 - deklaracja konkursowa.

8. Załącznik nr 3- wykaz umiejętności.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny